Educatie & Vorming

Pinio Sabio geeft praktijkgerichte trainingen en gastlessen aan vrijwilligers, studenten en professionals binnen zorg en welzijn, bijvoorbeeld rondom psychische kwetsbaarheid. Deze trainingen zijn allemaal ontstaan vanuit eigen werkervaring en/of samenwerking met ervaringsdeskundigen. Daarnaast kan Pinio jou begeleiden bij het op orde brengen en houden van het dagelijkse leven, totdat je dat zélf weer (grotendeels) kan.

"Simsala dia extraordinario" - Pinio